Hillefors Grynkvarns

Museiförening

 

 

 

 

Kontakta   

 

hilleforsgrynkvarn@gmail.com

 

 

 

Ingmar tel 0722-189856

Rolf tel 0707-399745

 

 

Besöksadress: Hilleforsvägen Stenkullen

 

 

Karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyckes- och Fotoutställning Ann-Marie Östbye och Solveig Leuchovius med en miniorkester från Scandinavian String som spelade

 

 

Konstutställning Ulla Lindeberg och Bengt Magnusson

 

 

Konstutställning Ewa Lindhé-Ohlsson

 

 

Konstutställning Helena Svensson

 

 

Evert Taube afton

 

 

 

Marga´s. Svensk-och Irländskfolkmusik