Hillefors Grynkvarns

Museiförening

 

 

Hillefors Grynkvarns Museiförening

 

Föreningen grundades den 25 juni 1985. Vår förhoppning är att bevara och att aktivt medverka till att hålla Hillefors Grynkvarn i drift på samma sätt som när den startades på 1890 - talet.

Museiföreningens medlemmar består av ideellt och kulturellt arbetande entusiaster.

 

VÅRDPLAN till byggnadsminnet

(för nedladdning Word)

(för nedladdning Pdf)

 

STYRELSE 2024

Ordförande: Ingmar Rahm

Vice ordförande: Rolf Svensson

Sekreterare: Åke Perman

Kassör: Eva Dahllöf

Ledamöter

Birgitta Walldenborg, Alf Odelson , Krister Hillefors, Bodil Johnsson, Hans Enström, Urban Bergström

 

HGMF verksamhetsberättelse 2022.pdf

(för nedladdning pdf)

 

HGMF protokoll årsmöte 2023.pdf

(för nedladdning Pdf)

 

 

 

Julmarknad 2014

 

 

 

 

 

Julmarknad 2013

 

 

 

 

Julmarknad 2012

 

 

 

 

 

Hillefors Grynkvarns Museiförening får Lerums kulturpris 2014

med motiveringen "som en uppskattning av det ideella arbete som föreningen lägger ner, för att bibehålla grynkvarnens funktionalitet inför framtiden. Grynkvarnen har inte bara en lokal anknytning utan är en tillgång för hela regionen. Hillefors Grynkvarns Museiförening har även vågat satsa på nya projekt i kvarnen som till exempel poesiafton, musikaftnar och utställningar, i syfte att locka nya besöksgrupper. Målet för verksamheten är att skapa ett levande kulturarv som engagerar en bredd av människor. Ett levande kulturarv är även en viktig del i besöksnäringen."

 

 

Den lilla turbinen har nu kommit till sin rätta plats.

 

 

Magnus och Krister tillverkar en stege.

 

 

Krister, Per och Magnus behöver inte gå på gym. Här flyttar man en bärlina till turbinbyggnaden.

 

 

Röjning vid den gamla smedjan

 

Länstyrelsens representant granskar ombyggnaden

 

Ombyggnad av turbinbyggnad

 

Rivning av delar till turbinbyggnad

 

 

Blästring av turbinhus

 

Lastning av turbinhus

Nu har äntligen turbinerna kommit på sina rätta platser (nästan).

 

 

Här är den nygamla turbinen ihopsatt för första gången.Axel(ny), Löphjul (nytt), Turbinhus (renoverat) och Gallergrind (renoverat)

 

 

Här svävar turbinhuset in för att anslutas

 

 

Vi förbereder installationen av den stora turbinen med hjälp av Sågbrons Entreprenad Floda. Åke sågar upp hålet för den stora turbinen

 

Här har turbinaxeln och löphjulet förenats och låsts med en mutter.

 

 

 

Första turbindelen återinstallerad. Sugröret till den lilla turbinen

 

 

 

Kommunen reparerar fasaden